NASZA OFERTA

Opublikowano: 2018-10-10 19:20

- przedszkole czynne od 6:00 – 17:00
- posiłki za cenę - 10 zł stawka dzienna
- promowanie zdrowego trybu życia
- położenie placówki przy parku nad Kanałem Bydgoskim
- możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej
- duży, bezpieczny plac zabaw
- kolorowe sale zabaw z bogatą bazą dydaktyczną
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna z zakresu oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, pedagogiki tańca, logopedii, arteterapii
- bogata oferta zajęć dodatkowych
- nauka języka angielskiego od 3 do 6 lat
- zajęcia religii – grupy starsze – 6 latki
- wycieczki edukacyjne, wyjścia do teatru, filharmonii, kina
- ciekawe imprezy przedszkolne
- współpraca z Partnerami przedszkola: Rada Rodziców, Rada Osiedla, Nadleśnictwo Żołędowo
- współpraca ze środowiskiem lokalnym: Biblioteka Miejska, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska
- współpraca z PPP nr 1 w Bydgoszczy
- comiesięczne spotkania teatralne
- gabinet stomatologiczny
- gabinet logopedyczny

- gabinet pedagoga