Rada Rodziców - wydatki na cele przedszkola

Opublikowano: 2020-10-15 19:14

Rodzaje wydatków stałych

- Opłaty pocztowe i prowizje bankowe

- Elementy dekoracyjne na uroczystości przedszkolne

- Uzupełnianie braków w wyposażeniu sal przedszkolnych

- Upominki i dyplomy na pasowanie

- Upominkina: mikołajki, spotkania gwiazdkowe, Wielkanoc, dzień dziecka

- Pomoce dydaktyczne

- Dopłaty dla ucziów na przejazdy autokarowe i bilety MZK

- Zdarzenia losowe (np. dopłata do wycieczek)

Kwoty przeznaczone na powyższe wydatki będą uzależnione od wysokości wpłat na redę rodziców.

 

Opłatę na Radę Rodziców Przedszkola prosimy przelewać na konto bankowe:

12 1240 3493 1111 0011 0232 5266 (Bank Polski SA)

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz grupę przedszkolną.