ROZKŁAD DNIA

Opublikowano: 2018-10-10 19:22

6:00 – 8:00
Własna aktywność dzieci

- zabawy w kącikach zainteresowań

- wykonywanie zadań indywidualnych

- czynności porządkowe

- pomoc w przygotowaniu do zajęć

- ćwiczenia i zabawy ruchowe

 

8:00 – 8:15
Przygotowanie do śniadania

- czynności porządowe, zabiegi higieniczne.

 

8:15 – 9:00
I Śniadanie

 

 9:00 - 10:30 

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

 

10:30 - 10:40

Przygotowanie do posiłku

- czynności porządkowo - higieniczne

 

10:40 – 11:00
II Śniadanie

 

11:00 – 12:40

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym

- zabawy organizowane i swobodne

- gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka

- obserwacje

* Młodsze dzieci -leżakowanie

 

12:40 - 13:00

Przygotowanie do obiadu

 

13:00 – 14:00
Obiad

 

14:00 – 14:15
Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie muzyki, literatury

 

14:15 – 15:30
Zajęcia dodatkowe wynikające z planu

- ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć deukacyjnych

- zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

- zabawy tematyczne

- zabawy w terenie

- praca wyrównawcza 

 

15:30 – 17:00
Zabawy dowolne indywidualne, grupowe, rozchodzenie się dzieci